Όροι χρήσης της Τράπεζας Δεδομένων - Εικόνων

Όροι χρήσης για εικόνες και λογότυπα από τη «Βάση Δεδομένων – Εικόνων» Ivoclar Vivadent

 

Με τη λήψη εικόνων και λογοτύπων από αυτήν τη βάση δεδομένων, ο χρήστης αποδέχεται ρητά τους παρακάτω όρους χρήσης:

1. Όλες οι εικόνες και τα λογότυπα στη βάση δεδομένων εικόνων Ivoclar Vivadent προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα.

2. Η Ivoclar Vivadent επιτρέπει την αναπαραγωγή, δημοσίευση ή αντιγραφή αυτών των εικόνων και λογοτύπων μόνο από εξουσιοδοτημένους από την Ivoclar Vivadent, αντιπροσώπους, οδοντοτεχνίτες / οδοντοτεχνικά εργαστήρια και οδοντιάτρους. Οι οδοντίατροι και οι οδοντοτεχνίτες / οδοντοτεχνικά εργαστήρια μπορούν να χρησιμοποιούν τις εικόνες για σκοπούς αυτοπροβολής (διαφήμιση με εικόνες) και παρουσιάσεις σε έντυπα, καθώς και σε ψηφιακά μέσα, σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων Ivoclar Vivadent. Στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους επιτρέπεται μόνο η εν λόγω χρήση σε σχέση με την πώληση προϊόντων Ivoclar Vivadent. Οι εικόνες και τα λογότυπα δεν θα πρέπει να μεταφέρονται σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς παραγωγής/κατασκευής για λογαριασμό των χρηστών στο δικό τους πεδίο εφαρμογής. Οι χρήστες δεν γίνονται αντιπρόσωποι ή πράκτορες της Ivoclar Vivadent. Οι εικόνες και τα λογότυπα θα ληφθούν 1:1 από τη βάση δεδομένων και δεν θα τροποποιηθούν, θα συμπληρωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες εμπορικές ονομασίες ή λογότυπα. Αυτό δεν ισχύει για την αποκλειστική χρήση ενός τμήματος εικόνας, χωρίς να μεταβάλλεται το περιεχόμενο της εικόνας. Οι εικόνες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την αναφορά της πηγής «Φωτογραφία: Ivoclar Vivadent AG, Λιχτενστάϊν».

3. Η χρήση των λογοτύπων δεν θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η παρουσίαση της διαφήμισης να αποδίδεται στην Ivoclar Vivadent.

4. Ο τύπος χρήσης που ορίζεται στην παράγραφο 2 είναι δωρεάν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η Ivoclar Vivadent έχει δώσει γραπτά τη συγκατάθεσή της.

5. Επιτρέπεται η χρήση των εικόνων και των λογοτύπων σε εκδόσεις για εμπορικά προϊόντα, με σκοπό την έντυπη παρουσίαση, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των φωτογραφιών αντιστοιχεί αποκλειστικά στον τύπο χρήσης που ορίζεται στην παράγραφο 2 και γίνεται αναφορά στην πηγή.

6. Η Ivoclar Vivadent διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης που χορηγείται για το μέλλον, για οποιονδήποτε λόγο. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραιτηθεί αμέσως από τις εικόνες και τα λογότυπα που επηρεάζονται από την ανάκληση. Οποιαδήποτε αξίωση από τον χρήστη, που προκύπτει από την ανάκληση, αποκλείεται.

7. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των όρων χρήσης, η Ivoclar Vivadent μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη τη συλλογή, τη διόρθωση ή τη διακοπή της διανομής όλων των υλικών του που περιλαμβάνουν εικόνες και λογότυπα, με δικά του έξοδα. Η Ivoclar Vivadent διατηρεί επίσης το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση στην περίπτωση αυτή.

8. Τα δεδομένα της βάσης έχουν επιλεγεί και διατεθεί στον βέλτιστο βαθμό που γνωρίζουμε και πιστεύουμε. Παρόλα αυτά, η Ivoclar Vivadent δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για σφάλματα σε αυτά τα δεδομένα ή για σφάλματα του συστήματος που προκύπτουν από τέτοια σφάλματα.

9. Επιπλέον, η Ivoclar Vivadent δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη εάν η χρήση εικόνων ή λογοτύπων παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων.

10. Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης ακυρωθούν ή είναι άνευ περιεχομένου, αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων. Η μη έγκυρη / κενή διάταξη αντικαθίσταται από διάταξη, η οποία πλησιάζει όσο το δυνατόν πληρέστερα, σύμφωνα με το νόμο, σε ό, τι οι διάδικοι σκοπεύουν ή θα ήθελαν να προβλέψουν εάν γνώριζαν τη μη εγκυρότητα / κενό περιεχόμενο της διάταξης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν κενά στους όρους χρήσης.

11. Ο νόμος του Λιχτενστάϊν εφαρμόζεται σε όλες τις διαφορές σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης. Ο τόπος δικαιοδοσίας είναι - όσο επιτρέπεται από τον νόμο – η πόλη Vaduz, του Λιχτενστάϊν.