Χάρτης

Προϊόντα
Οδοντίατροι
Πρόληψη / Φροντίδα Αποτυπωτικά υλικά Συγκολλητικά Υλικά προσωρινών Αποκαταστατικά υλικά Ολοκεραμικά Ανασύσταση κολοβώματος / Ενδοδοντικά Υλικά συγκόλλησης Κλινικά βοηθήματα / Εργαλεία Απομόνωση Συσκευές Μπλοκ CAD/CAM για το ιατρείο
Οδοντοτεχνίτες
Υλικά προσωρινών Κινητή προσθετική Ακρυλικά επικάλυψης και υλικά CAD/CAM Μεταλλοκεραμική Ολοκεραμικά Συσκευές Κράματα
Κράματα για στεφάνες και γέφυρες Κράματα γενικής χρήσης Κράματα εμφυτευμάτων Κράματα κεραμικής Βασικά κράματα
Όλα τα προϊόντα
Πρόληψη / Φροντίδα Αποτυπωτικά υλικά Συγκολλητικά Υλικά προσωρινών Αποκαταστατικά υλικά Κινητή προσθετική Ακρυλικά επικάλυψης και υλικά CAD/CAM Μεταλλοκεραμική Ολοκεραμικά Ανασύσταση κολοβώματος / Ενδοδοντικά Υλικά συγκόλλησης Κλινικά βοηθήματα / Εργαλεία Απομόνωση Συσκευές
Συσκευές πολυμερισμού LED Συστήματα έγχυσης Αναμικτήρας Αρθωτήρας Τόξο καταγραφής Κλίβανοι κεραμικής Κλίβανοι πρεσαρίσματος Κλίβανοι σύντηξης Αντλίες κενού Κέντρο λήψης λογισμικού συσκευών
PC Software (Μόνο για Windows) Programat Software Updates (via download cable) Programat Software Updates (for USB Stick) Πίνακες προγραμμάτων/προγραμματισμού Software Update Instructions Software Revision Log Άλλα έγγραφα
Κέντρο λήψης λογισμικού - CAD/CAM
Μπλοκ CAD/CAM για το ιατρείο Κράματα
Κράματα για στεφάνες και γέφυρες Κράματα γενικής χρήσης Κράματα εμφυτευμάτων Κράματα κεραμικής Βασικά κράματα
Οδοντοτεχνίτες