Κινητή Προσθετική - Επεξεργασία

SR Vivodent PE & Posteriors

SR Vivodent PE

Αισθητικά πρόσθια δόντια με «μαργαριταρένια» λάμψη

SR Orthotyp PE

Ποιοτικές φόρμες δοντιών, σχεδιασμένα σύμφωνα με τις αρχές των Orthotyp

SR Orthosit PE

Ανθεκτικά οπίσθια δόντια