Κινητή Προσθετική - Σύνταξη

Σύνταξη

Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν ένα τμήμα της κατηγορίας «Κινητή Προσθετική». Καλύπτουν τη διαδικασία κατασκευής κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων – από το σχέδιο θεραπείας και τη λήψη αποτυπώματος έως τη φροντίδα μετά από την τοποθέτηση. Τα προϊόντα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και επιτρέπουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

Stratos 100

Αρθρωτήρας μέσης τιμής

Stratos 200

Ημι-ρυθμιζόμενος αρθρωτήρας

Stratos 300

Πλήρως ρυθμιζόμενος αρθρωτήρας