Κινητή Προσθετική - Επεξεργασία

Επεξεργασία

Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν ένα τμήμα της κατηγορίας «Κινητή Προσθετική». Καλύπτουν τη διαδικασία κατασκευής κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων – από το σχέδιο θεραπείας και τη λήψη αποτυπώματος έως τη φροντίδα μετά από την τοποθέτηση. Τα προϊόντα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και επιτρέπουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

phonares ll
SR Phonares II & Posteriors

Expressive esthetic denture teeth

SR Vivodent PE & Posteriors

Classical "A" shapes in PE layering

SR Vivodent DCL & Posteriors

Wide range of shapes and shades

SR Vivodent & Posteriores

Classic "A" moulds in Chromascop and A-D shades

Ivostar & Posteriores

Simple anterior and posterior tooth