Κινητή Προσθετική - Προετοιμασία

Προετοιμασία

Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν ένα τμήμα της κατηγορίας «Κινητή Προσθετική». Καλύπτουν τη διαδικασία κατασκευής κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων – από το σχέδιο θεραπείας και τη λήψη αποτυπώματος έως τη φροντίδα μετά από την τοποθέτηση. Τα προϊόντα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και επιτρέπουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

Virtual / Virtual 380

Σειρά αποτυπωτικών υλικών πολυβινυλσιλοξάνης, για χρήση με όλες τις τεχνικές αποτύπωσης