Κινητή Προσθετική - Ολοκλήρωση

Ολοκλήρωση

Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν ένα τμήμα της κατηγορίας «Κινητή Προσθετική». Καλύπτουν τη διαδικασία κατασκευής κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων – από το σχέδιο θεραπείας και τη λήψη αποτυπώματος έως τη φροντίδα μετά από την τοποθέτηση. Τα προϊόντα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και επιτρέπουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

ProBase Hot

Εν θερμώ πολυμεριζόμενο υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών

ProBase Cold

Αυτοπολυμεριζόμενο υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών, πολλαπλών χρήσεων

SR Triplex Hot

Βολικό υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών, εν θερμώ πολυμεριζόμενο

SR Triplex Cold

Βολικό υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών, αυτοπολυμεριζόμενο