Ακίνητη Προσθετική - Τοποθέτηση

Τοποθέτηση

Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν ένα τμήμα της κατηγορίας «Ακίνητη Προσθετική - Εργαστήριο». Καλύπτουν τη διαδικασία κατασκευής ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων – από την κατασκευή των προσωρινών έως τη φροντίδα των μόνιμων αποκαταστάσεων. Τα προϊόντα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και επιτρέπουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

Variolink Esthetic

Η αισθητική ρητινώδης κονία.

Monobond Etch & Prime

Αυτο-αδροποιούμενο υλικό προετοιμασίας κεραμικών, ενός συστατικού, για υαλοκεραμικά.

Multilink Automix

Ένας ισχυρός δεσμός, κλινικά δοκιμασμένος

Monobond Plus

Παράγοντας προετοιμασίας γενικής χρήσης, ενός συστατικού για όλα τα υλικά έμμεσων αποκαταστάσεων

SpeedCEM Plus

Self-adhesive resin cement ideal for zirconium oxide restorations

ivoclean
Ivoclean

Πάστα καθαρισμού γενικής χρήσης, για τον καθαρισμό των συγκολλητικών επιφανειών, μετά από τη δοκιμή