Ακίνητη Προσθετική - Αποκατάσταση

IPS e.max System Technicians

The IPS e.max is an innovative all-ceramic system that covers all indications ranging from thin veneers to 12-unit bridges.

The IPS e.max concept comprises both an innovative lithium disilicate glass-ceramic (LS2) – suitable mainly for single-tooth restorations – and a high-strength zirconium oxide for long-span bridges. One single layering ceramic for the entire system enables a uniform layering diagram and precise shade match.The combination of IPS e.max CAD (LS2) and IPS e.max ZirCAD (ZrO2) used in the innovative IPS e.max CAD Veneering Solutions now enables the fabrication of three- to multi-unit bridges that feature outstanding overall strength and high esthetics

emax cad teaser
IPS e.max CAD

The clinically proven solution for all your CAD/CAM needs

IPS e.max ZirPress

Κύλινδροι από υαλοκεραμικό φθοριοαπατίτη, που πρεσσάρονται επάνω σε σκελετούς από IPS e.max ZirCAD (ZrO2)

IPS e.max ZirCAD

Το IPS e.max ZirCAD είναι το πρωτοποριακό και ευέλικτο οξείδιο ζιρκονίου.  Το ...

Εξαρτήματα IPS e.max

Διάφορα εξαρτήματα.