Ακίνητη Προσθετική - Προετοιμασία

Προετοιμασία

Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν ένα τμήμα της κατηγορίας «Ακίνητη Προσθετική - Εργαστήριο». Καλύπτουν τη διαδικασία κατασκευής ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων – από την κατασκευή των προσωρινών έως τη φροντίδα των μόνιμων αποκαταστάσεων. Τα προϊόντα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και επιτρέπουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

Telio Product System

Telio is the comprehensive product system for temporary restorations

Virtual / Virtual 380

Σειρά αποτυπωτικών υλικών πολυβινυλσιλοξάνης, για χρήση με όλες τις τεχνικές αποτύπωσης