Άμεσες Αποκαταστάσεις - Ολοκλήρωση

Ολοκλήρωση

Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν ένα τμήμα της κατηγορίας «Άμεσες Αποκαταστάσεις». Καλύπτουν τη διαδικασία κατασκευής άμεσων αποκαταστάσεων – από την παρασκευή της κοιλότητας έως τη φροντίδα της αποκατάστασης. Τα προϊόντα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και επιτρέπουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

OptraPol

Υψηλής απόδοσης ελαστικά ενός σταδίου, για ρητίνες

Astrobrush

Σύστημα γυαλίσματος ρητινών, υψηλής στιλπνότητας, το οποίο χρησιμοποιείται χωρίς πάστα γυαλίσματος