Άμεσες Αποκαταστάσεις - Πολυμερισμός

Πολυμερισμός

Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν ένα τμήμα της κατηγορίας «Άμεσες Αποκαταστάσεις». Καλύπτουν τη διαδικασία κατασκευής άμεσων αποκαταστάσεων – από την παρασκευή της κοιλότητας έως τη φροντίδα της αποκατάστασης. Τα προϊόντα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και επιτρέπουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

Bluephase G4

The innovative Bluephase G4 for intraoral polymerzation

BluephaseMeter II_teaser
Bluephase Meter II

The reference for determining the light intensity