Άμεσες Αποκαταστάσεις - Συγκόλληση

Συγκόλληση

Τα ακόλουθα προϊόντα αποτελούν ένα τμήμα της κατηγορίας «Άμεσες Αποκαταστάσεις». Καλύπτουν τη διαδικασία κατασκευής άμεσων αποκαταστάσεων – από την παρασκευή της κοιλότητας έως τη φροντίδα της αποκατάστασης. Τα προϊόντα συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και επιτρέπουν επιτυχή επεξεργασία και εφαρμογή.

Adhese Universal

Ο συγκολλητικός παράγοντας για όλες τις χρήσεις

Total Etch

ζελέ αδροποίησης

Evetric Bond

Συγκολλητικός παράγοντας, ενός συστατικού, φωτοπολυμεριζόμενος, αυτοαδροποιητικός.