Προϊόντα

Ivoclar Vivadent

Οδοντίατροι

Στην Ivoclar Vivadent, οι οδοντίατροι μπορούν να βρούν μια πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν και εξελίσουν την εργασίας.

Οδοντοτεχνίτες

Προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του εργαστηρίου: Η ευρεία γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών υποστηρίζει τους οδοντοτεχνίτες στην καθημερινή τους εργασία.

Όλα τα προϊόντα

Εδώ, οδοντίατροι και οδοντοτεχνίτες θα βρούν μεγάλη γκάμα προϊόντων και συστημάτων, που χρειάζονται για την καθημερινή εργασία. Το πεδίο εφαρμογής τους κυμαίνεται από την πρόληψη έως την κατασκευή και την επεξεργασία οδοντιατρικών εργασιών υψηλής ποιότητας.

Ivoclar Digital

Οδοντοτεχνίτες

H Ivoclar Digital ανοίγει νέες δυνατότητες για όλα τα περιστατικά σας, με ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις. Τρία εύκολα βήματα σας επιτρέπουν να επιτύχετε τα υψηλότερα πρότυπα: Σχεδίαση - Απόφαση - Παραγωγή. Το χαρτοφυλάκιό μας, που αποτελείται από σαρωτές /CAD, υλικά και εξοπλισμό/CAM, είναι δομημένο σε αυτά τα βήματα.