Οι Συνεργάτες μας

Η επιτυχία του Ivoclar Vivadent οφείλεται επίσης και στη συνεργασία με ισχυρούς εταίρους. Αυτή η στενή συνεργασία μας επιτρέπει να δημιουργούμε από κοινού, επ’ ωφελεία και των πελατών μας