Αντλίες κενού

Vacuum Pump VP3 easy

Κατάλληλη για τη δημιουργία συνθηκών κενού, στους θαλάμους όπτησης των φούρνων κεραμικών του Ivoclar Vivadent