Δόντια

SR Vivodent S PE & Οπίσθια

Σύγχρονες φόρμες Α σε νέες αποχρώσεις PE

phonares ll

SR Phonares II & Οπίσθια

Τα «εκφραστικά» αισθητικά δόντια οδοντοστοιχιών

SR Vivodent & Οπίσθια

Κλασσικές φόρμες "A" σε χρώματα Chromascop

Ivostar & Οπίσθια

Απλά πρόσθια και οπίσθια δόντια