Τόξο καταγραφής

Gnathometer "M" περιλαμβάνει UTS Adapter

Ενδοστοματική συσκευή καταγραφής για τον καθορισμό του μασητικού επιπέδου, σε νωδούς ασθενείς

UTS 3D

UTS 3D μεταφέρει τα εκμαγεία της άνω και κάτω γνάθου στον αρθρωτήρα