Μεταλλοκεραμική

Φυσικές αποκαταστάσεις μακράς διάρκειας με βάση τη μεταλλοκεραμική IPS

Τα εξατομικευμένα κλινικά περιστατικά απαιτούν εξατομικευμένες αποκαταστάσεις. Η σειρά της μέταλλο-κεραμικής IPS περιλαμβάνει κεραμικά υλικά για τεχνικές ενός στρώματος ή πολλαπλής διαστρωμάτωσης, καθώς και κεραμικά υλικά για την τεχνική πρεσσαρίσματος. Ένα κατάλληλο προϊόν είναι διαθέσιμο για κάθε ασθενή.

IPS d.SIGN

Υαλοκεραμικό λευκίτη, ενισχυμένο με φθοριοαπατίτη, για εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα

IPS Style

Η πρώτη κατοχυρωμένη μεταλλοκεραμική που περιέχει οξυαπατίτη

IPS Ivocolor

ΝΕΟΙ χρωματικοί τροποποιητές και εφυαλώματα καθολικής χρήσης.