Υλικά για οδοντοστοιχίες

ProBase Hot

Εν θερμώ πολυμεριζόμενο υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών

ProBase Cold

Αυτοπολυμεριζόμενο υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών, πολλαπλών χρήσεων

SR Triplex Hot

Βολικό υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών, εν θερμώ πολυμεριζόμενο

SR Triplex Cold

Βολικό υλικό βάσεων οδοντοστοιχιών, αυτοπολυμεριζόμενο