Συστήματα έγχυσης

IvoBase_Geraet_grau

IvoBase Injector

Συσκευή έγχυσης πλήρως αυτοματοποιημένη, συμπαγής, που λειτουργεί χωρίς ατμό

SR Ivocap Injection Equipment

Ολοκληρωμένο σύστημα για την κατασκευή οδοντοστοιχιών