Χρυσοκράματα μέσης περιεκτικότητας

Harmony C&B 55

Κράμα στεφανών και γεφυρών, μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό

Maxigold

Κράμα στεφανών και γεφυρών, μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό

Midigold 50

Κράμα στεφανών και γεφυρών, μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό

Minigold

Κράμα στεφανών και γεφυρών, μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό

X-L

Κράμα στεφανών και γεφυρών, μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό

XL-X

Κράμα στεφανών και γεφυρών, μέσης περιεκτικότητας σε χρυσό