Παλλαδιο-αργυρούχα

Solarcast 20

Κλινικά δοκιμασμένο παλλαδιούχο κράμα

Harmony 3

Η εναλλακτική πολύτιμη επιλογή έναντι των μη πολύτιμων κραμάτων

Harmony 2

Economical, golden C&B alloy

WLW

Παλλαδιούχο κράμα

Elektra

Παλλαδιούχο κράμα στεφανών και γεφυρών