Κλίβανοι κεραμικής

Programat P710

Ο πρωτοποριακός φούρνος κεραμικών. Ένας φούρνος που μπορεί να κάνει περισσότερα από απλή όπτηση.

Programat P510

Ο έξυπνος φούρνος.

Programat P310

Ο φιλικός προς τον χρήστη φούρνος.

powersavingtechnology_product

Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας

αποτελεσματικοί, οικονομικοί, προσανατολισμένοι προς το μέλλον