Χρυσοκράματα υψηλής περιεκτικότητας

BioUniversal PKF

Κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό, γενικής χρήσης