Χρυσοκράματα υψηλής περιεκτικότητας

Aquarius Hard

Κλινικά δοκιμασμένο κράμα μεταλλοκεραμικής, υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό

Aquarius XH

Κλινικά δοκιμασμένο κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό, για μεταλλοκεραμική, χωρίς άργυρο

Brite Gold

Κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό, για μεταλλοκεραμική, με ζεστό χρυσοκίτρινο χρώμα

Brite Gold XH

Κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό, για μεταλλοκεραμική, με έντονο χρυσοκίτρινο χρώμα

d.SIGN 96

Κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό για μεταλλοκεραμική, με ιδιότητες συμβατές με την πορσελάνη IPS d.SIGN

d.SIGN 98

Κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό, χωρίς παλλάδιο, άργυρο και χαλκό

Golden Ceramic

Κλινικά δοκιμασμένο κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό

Sagittarius

Κλινικά δοκιμασμένο κράμα υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό