Κράματα

Υψηλής ποιότητας, βιοσυμβατά οδοντιατρικά κράματα

Μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω στη μακρά ιστορία της ανάπτυξης βιοσυμβατών οδοντιατρικών κραμάτων υψηλής ποιότητας. Κάθε παραγόμενο κράμα υπόκειται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Ένα κατάλληλο προϊόν μπορεί να επιλεγεί με ευελιξία για κάθε ένδειξη. Το φάσμα των κραμάτων περιλαμβάνει χρυσοκράματα υψηλής περιεκτικότητας, χρυσοκράματα μέσης περιεκτικότητας, κράματα παλλαδίου και βασικά κράματα.