Η εταιρεία

Προμηθευτής
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax. +423 235 33 60
Mail: info@ivoclarvivadent.com

Διοίκηση
- Diego Gabathuler
- Franz Berger
- Markus Heinz 
- Christian Brutzer
- Dr. Thomas Hirt

Κλαδικό Μητρώο

Fürstlich Liechtensteinisches Öffentlichkeitsregister

Α.Φ.Μ.
50639

Σχεδιασμός ιστοσελίδων & CMS
Massive Art