Αποτυπωτικά υλικά

Υψηλής ακρίβειας και αξιόπιστα αποτυπωτικά υλικά

Τα αποτυπώματα αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο στην επικοινωνία μεταξύ οδοντιατρείου και εργαστηρίου. Η ακρίβεια του εκμαγείου και της τελικής αποκατάστασης εξαρτάται από τη χρήση ενός αξιόπιστου αποτυπωτικού υλικού, το οποίο δίνει ένα αποτύπωμα με εξαιρετικές λεπτομέρειες. Το Virtual είναι ένα αποτυπωτικό υλικό (σιλικόνη προσθήκης), που προσφέρει εξαιρετικές ιδιότητες χειρισμού. Είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς και δείχνει εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες, ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις κάθε περιστατικού. Ένα άλλο προϊόν της σειράς Virtual είναι το Virtual CADbite Registration, ένα υλικό καταγραφής δήξης, ταχείας πήξης, το οποίο μπορεί να υποστεί σάρωση. Το Virtual CADbite είναι κατάλληλο για την οπτική καταγραφή δεδομένων, όταν χρησιμοποιείται τεχνολογία CAD/CAM.

Σιλικόνες (Πολυβινυλσιλοξάνες)

Για αποτυπώματα ακριβείας, με όλες τις τεχνικές αποτύπωσης

Καταγραφή δήξης

Καταγραφή δήξης που μπορεί να σκαναριστεί