Στοιχεία και Αριθμοί

Περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων για τον Ivoclar Vivadent

Τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις του Ομίλου Ivoclar Vivadent ανήλθαν το 2014 σε 761 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του σε τοπικό νόμισμα αυξήθηκαν σε ποσοστό 4,4%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης σε ελβετικά φράγκα ήταν 2%.  

Με μια αύξηση της τάξης του 3,4% σε τοπικό νόμισμα, τα έσοδα των πωλήσεων θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά στην Ευρώπη, παρά τις αυστηρότερες συνθήκες ανταγωνισμού και τις εξαιρετικά πολύπλοκες ανάγκες της αγοράς. Τα έσοδα των πωλήσεων στην αγορά της Β. Αμερικής αυξήθηκαν κατά 1,4% και αντισταθμίζονται από τη συρρίκνωση της αγοράς των πολύτιμων μετάλλων. Μια ενθαρρυντική αύξηση των πωλήσεων θα μπορούσε να προκύψει στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας/Ειρηνικού (5,6%), της Λατινικής Αμερικής (+ 14.5%), καθώς και της Ανατολής και της Αφρικής (+ 27%).

Slight sales growth in the 2018 fiscal year

Ivoclar Vivadent finished the 2018 fiscal year with an increase in the turnover. Total sales amounted to 810 million Swiss francs and thus exceeded last year's figure by 1.3 million Swiss francs.