Προσωρινές κονίες

Telio CS Link

Υλικό προσωρινής συγκόλλησης, υψηλής διαφάνειας, διπλού πολυμερισμού