Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας

«Αποτελεσματική κατανάλωση ενέργειας και υπεύθυνη χρήση των διαθέσιμων πόρων» - αυτή είναι η βασική ιδέα πίσω από τη φιλοσοφία «Τεχνολογία Εξοικονόμησης Ενέργειας».

Ο Ivoclar Vivadent χρησιμοποιεί την ετικέτα «Τεχνολογία Εξοικονόμησης Ενέργειας» μόνο στις συσκευές, οι οποίες πληρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

  • Η συσκευή καταναλώνει λιγότερο ρεύμα από το αντίστοιχο προηγούμενο μοντέλο.
  • Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πρωτοποριακούς μηχανισμούς ή λειτουργίες, που βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
  • Η συσκευή διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας ή ένα κλειδί για την ενεργοποίηση αυτού του προγράμματος.

Ανάλογα με το μοντέλο, είναι διαθέσιμα τα παρακάτω χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας:

  • Κατανάλωση ενέργειας μειωμένη κατά 40%, σε λειτουργία αναμονής, λόγω του λογισμικού της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας κατά το πάτημα κάθε κουμπιού: Απλώς ακουμπάτε το πλήκτρο «Εξοικονόμηση Ενέργειας» και ο φούρνος περνάει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Πρωτοποριακό σύστημα ελέγχου του κενού, που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 80 Watt . Η τεχνολογία διπλών βαλβίδων επιτρέπει στην αντλία κενού να κλείνει άμεσα, μόλις επιτευχθούν οι επιθυμητές συνθήκες κενού.
  • Έξυπνη λειτουργία πρεσσαρίσματος [Intelligent Press Function (IPF)], εξοικονομεί έως και 45% του χρόνου που απαιτείται για το πρεσσάρισμα. Ένας μικρότερος κύκλος πρεσσαρίσματος ισοδυναμεί με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
  • Η πρωτοποριακή διαδικασία σύντηξης μειώνει έως και 60% την κατανάλωση ενέργειας. Ο φούρνος Programat S1 μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τη σύντηξη από 5 – 7 ώρες, σε ακριβώς 90 λεπτά. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, τον Sintramat, μπορούν να εξοικονομηθούν έως και 2450 Watt από κάθε κύκλο σύντηξης.