Εμφρακτικό ριζικών σωλήνων

Apexit Plus

Για μόνιμη έμφραξη ριζικών σωλήνων