Αναμικτήρας

Silamat S6

Μορφή και λειτουργία – άριστος συνδυασμός