Υαλοϊονομερείς κονίες

VivaglassCEM PL

Αυτοπολυμεριζόμενη υαλοϊονομερής κονία, υψηλής διαφάνειας