Έλεγχος τερηδόνας

Σύγχρονα βιολογικά τεστ, σε συνδυασμό με κλινικούς ελέγχους σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτιμήσετε τον τερηδονικό κίνδυνο για τους ασθενείς σας, πριν από την ανίχνευση μόνιμων βλαβών. Βασιζόμενοι σε μια προσεκτική εκτίμηση της κατάστασης μπορείτε να εφαρμόσετε κατάλληλα προληπτικά ή θεραπευτικά μέτρα, με περισσότερο στοχευμένο τρόπο.

Plaque Test

Αποκαλυπτικό υγρό, με ιδιότητα φθορισμού