Πάστα υδροξειδίου ασβεστίου

ApexCal

Προσωρινό εμφρακτικό ριζικών σωλήνων, με αντισηπτική δράση