Συγκολλητικοί παράγοντες ρητινών για εμφράξεις

Monobond Etch & Prime

Αυτο-αδροποιούμενο υλικό προετοιμασίας κεραμικών, ενός συστατικού, για υαλοκεραμικά.

Monobond Plus

Παράγοντας προετοιμασίας γενικής χρήσης, ενός συστατικού για όλα τα υλικά έμμεσων αποκαταστάσεων