Συγκολλητικά

Συγκολλητικά – βελτίωση με συνέχεια και συνέπεια

Από την εμφάνιση των ρητινωδών κονιών στην οδοντιατρική και μετά, η προετοιμασία για μηχανική συγκράτηση κατέστη χωρίς αντικείμενο. Οι υγιείς οδοντικές δομές μπορούν να διατηρηθούν.  Μερικά από τα πρωτοποριακά προϊόντα, όπως το Syntac εξακολουθούν να θεωρούνται από τα περισσότερο επιτυχημένα συστήματα συγκόλλησης. Οι ιδιότητες των συγκολλητικών εμφανίζουν σταθερή βελτίωση από την αρχή της εμφάνισής τους στην αγορά. Το Adhese Universal είναι ένας συγκολλητικός παράγοντας μονού φιαλιδίου, καθολικής χρήσης. Μειώνει την πολυπλοκότητα της αποκαταστατικής διαδικασίας, μειώνοντας τον αριθμό των βημάτων που απαιτούνται για την προσκόλληση. Το Adhese Universal μπορεί να διανέμεται γρήγορα και εύκολα από το VivaPen απευθείας στην στοματική κοιλότητα, επιτρέποντας στους οδοντιάτρους να επιτυγχάνουν με αποτελεσματικό τρόπο την ελαχιστοποίηση της απώλειας προϊόντος και του κόστους.