Ρητινώδης κονία

Heliosit Orthodontic

Φωτοπολυμεριζόμενη ρητινώδης κονία, για ορθοδοντικά αγκύλια

Multilink Automix

Ένας ισχυρός δεσμός, κλινικά δοκιμασμένος

Multilink Hybrid Abutment teaser

Multilink Hybrid Abutment

The specialist in cementing Abutment Solutions

Variolink Esthetic

Η αισθητική ρητινώδης κονία.