Εταιρεία

Εταιρεία

Επιτυχημένη στο παρελθόν – δυνατή στο μέλλον.

Passion - Vision - Innovation

Αξίες που αποτελούν τον στόχο των σκέψεων και των δράσεων του Ivoclar Vivadent.

Οργάνωση

Εποπτικό Συμβούλιο και Εταιρική Διοίκηση του Ivoclar Vivadent.

Δομή του Ομίλου

Έδρα και Θυγατρικές του Ivoclar Vivadent.

Οι Συνεργάτες μας

Η επιτυχία του Ivoclar Vivadent οφείλεται επίσης και στη συνεργασία με ...