Κλινικά βοηθήματα / Εργαλεία

Σημαντικά εξαρτήματα για μια αποτελεσματική ροή εργασίας  

Τα αποτελεσματικά αξεσουάρ είναι απαραίτητα για την επίτευξη βέλτιστων θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Η σειρά των κλινικών αξεσουάρ περιλαμβάνει καινοτόμα προϊόντα για τη διευκόλυνση και τον εξορθολογισμό των θεραπευτικών διαδικασιών της καθημερινής κλινικής πράξης. Τα αξεσουάρ είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στα ακόλουθα στάδια του διαγράμματος ροής των άμεσων αποκαταστάσεων: παρασκευή / απομόνωση (π.χ. με ελαστικό απομονωτήρα), διαμόρφωση και στίλβωση.

Εξοπλισμός εφαρμογής

Η τοποθέτηση και η απώθηση επιτυγχάνονται εύκολα

Συστήματα στίλβωσης

Για λαμπερά αποτελέσματα

Optra Sculpt Pad

Εργαλεία

Δημιουργώντας και διαμορφώνοντας σημεία επαφής