Εργαστήρια BPS

Μόνο οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία χρησιμοποιούν βασικά προϊόντα υψηλής ποιότητας BPS και έχουν ολοκληρώσει τα προαπαιτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια BPS μπορούν να ονομάζονται Εργαστήρια BPS