Χρυσοκράματα μέσης περιεκτικότητας

BioUniversal KFG+

Gold-reduced universal alloy