Υλικά προσωρινών

Telio

Το Telio αποτελεί μια σειρά προϊόντων για την κατασκευή αποκαταστάσεων στο ιατρείο

telio_cs_inlay_onlay

Προσωρινά εμφρακτικά

Φωτοπολυμεριζόμενα υλικά, ενός συστατικού

Προσωρινές κονίες

Καθαρή και αξιόπιστη συγκόλληση αποκαταστάσεων

Υλικό προσωρινών στεφανών και γεφυρών

Αυτοπολυμεριζόμενο υλικό προσωρινών στεφανών και γεφυρών

Παράγων απευασιθητοποίησης προσωρινών

Για άνεση, κατά τη διάρκεια της οδοντιατρικής θεραπείας και λιγότερο πόνο