Προσωρινά εμφρακτικά

telio_cs_inlay_onlay

Telio CS Inlay / Onlay

Φωτοπολυμεριζόμενα υλικά, ενός συστατικού, για εύκολη και ταχεία εφαρμογή