Παράγων απευασιθητοποίησης προσωρινών

Telio CS Desensitizer

Καθαρή λύση για την απευαισθητοποίηση των δοντιών και τη μείωση της οδοντινικής υπερευαισθησίας