Υλικό προσωρινών στεφανών και γεφυρών

Telio CS C&B

Αυτοπολυμεριζόμενο υλικό για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών