Σιλικόνες (Πολυβινυλσιλοξάνες)

Virtual / Virtual 380

Σειρά αποτυπωτικών υλικών πολυβινυλσιλοξάνης, για χρήση με όλες τις τεχνικές αποτύπωσης