Ακρυλικά επικάλυψης και υλικά CAD/CAM

Υψηλής ποιότητας υλικά αισθητικής επικάλυψης για αποκαταστάσεις με και χωρίς μεταλλικό σκελετό

Η ακρίβεια εφαρμογής, η λειτουργικότητα και η φυσική αισθητική εμφάνιση είναι οι βασικές απαιτήσεις που επαγγελματίες και ασθενείς επιδιώκουν στην αποκατάσταση, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για προσωρινή ή μόνιμη λύση. Οι σύγχρονες τεχνολογίες CAD / CAM επιτρέπουν αναπαραγωγή των προσωρινών με σύγχρονο τρόπο. Οι αποκαταστάσεις που προκύπτουν μπορούν να εξατομικευτούν με τη χρήση υλικών επικάλυψης και χρωστικών.

SR Ivocron

Υλικό επικάλυψης, με PMMA, για στεφάνες, γέφυρες και προσωρινές

Μπλοκ CAD/CAM

Διαδικασία ελεγχόμενη από υπολογιστή, οδηγεί σε αισθητικά αποτελέσματα